Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

logo_ilman_taustaa.png

Traumaterapiakeskus on traumapsykologian asiantuntijakeskus, joka tarjoaa koulutusta, konsultaatiota ja hoitoa traumasta tai traumaattisesta surusta kärsiville henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille. Traumaterapiakeskuksen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Oulussa. Palvelumme ovat maksullisia. Koulutus ja kirjamyynti ovat arvonlisäverollista toimintaa, työnohjaukset arvonlisäverottomia.


Traumaterapiakeskus järjestää keväällä 2017 12 ryhmäkertaa sisältävän Vakautumisryhmän omassa lapsuudessaan pitkäaikaisesti traumatisoituneille aikuisille


KIRJAUUTISIA:

Nyt tarjoushintaan á 27,50 (sis. alv 10 %)

vainottu_mieli_etukansi.jpg  help.gif


Hoivattavaa vanhemmuutta -opas on kehitetty käytettäväksi lapsuuden kaltoinkohtelusta toipuvien vanhempien ryhmämuotoiseen auttamiseen. Ryhmähoito-ohjelma on ensimmäinen Suomessa kehitetty, erityisesti traumatisoitumiseen liittyvien oireiden hallinnan kautta vanhemmuutta tukeva hoitomalli. Eri-ikäisten lasten vanhemmille sopivan ryhmän tavoitteena on kohentaa vanhempien psyykkistä toimintatasoa ja kykyä huolehtia lapsistaan tiedon, taitoharjoittelun ja ammatillisesti johdetun vertaistuen avulla. Ohjelmassa on 24 eri aihetta, joihin liittyy harjoituksia ja itsenäisesti pohdittavia tehtäviä. Osa aiheista koskettaa kaikkia vanhempia, mutta painopisteenä ovat traumatisoitumisen mukanaan tuomat tyypilliset oireet ja vaikeudet vanhempana toimimisessa. Hoivattavaa vanhemmuutta -malli on kehitetty vaiheorientoituneen hoidon ensimmäisen vaiheen kansainvälisten suositusten mukaiseksi. Mallin avulla voidaan pyrkiä katkaisemaan kaltoinkohtelun ylisukupolvista siirtymää.

Kirjan kirjoittajina Traumaterapiakeskuksen Vanhemmuus-projektin työntekijät:
Marjo Ruismäki, Lisa Friberg, Kirsti Keskitalo, Anna-Maija Lampinen, Petteri Mankila ja Vuokko Vänskä

Kirjan hinta on 44 € (sis. alv 10%)
Verkkokauppaan


Kerttu.jpg

Kerttu ja Kainalokana on  lapsille, nuorille ja aikuisille soveltuva kuvakirjan muodossa oleva kertomus siitä, kuinka vertaistuen avulla  voi selvitä vaikeista kokemuksista.

Kirsi Siukolan kirjoittama ja Ville Kiviniemen kuvittama Kerttu ja kainalokana –kirja kertoo lapsuudessa tapahtuneen traumaattisen tapahtuman pitkäaikaisvaikutuksista ihmisen elämässä. Kirja voi olla hyvä apu traumatisoituneiden nuorten ja aikuisten yksilö- ja ryhmämuotoisessa auttamisessa. Kainalokana symbolisoi niitä ongelmia, joita selvittämätön traumaattinen tapahtuma voi aiheuttaa ihmisen joka päiväseen elämään.Tarinassa Kerttu uskaltautuu Kanansa kanssa vertaisryhmään, jossa hän löytää keinoja helpottaa omia vaikeita olojaan ja pikkuhiljaa luomaan omaa elämää ilman kainalokanaa.

Varhaislapsuudessa traumatisoituneiden lasten auttamistyössä tarvitsee usein luovuutta löytääkseen sanoja ja keinoja helpottaakseen pienen lapsen selittämätöntä tuskaista oloa. Vaikka Kerttu ja kainalokana –kirja ei ole suoranaisesti lasten kirja, se soveltuu hyvin lasten kanssa työskentelyyn. Traumatisoituneiden lasten kanssa työskentelevä voi löytää uuden keinon nimetä lapsen pahoja oloja ja kokemuksia. Isompien lasten kanssa tarina sopii myös luettavaksi. Tarinaa voi lasten kanssa työstää mm piirtämällä ja leikkimällä.

Kirjan hinta on 20 € (sis. alv 10%)
Verkkokauppaan


AJANKOHTAISTA KOULUTUSTARJONTAA 2017:

Kaikki koulutuksemme löytyvät täältä


Vakauttava lähestymistapa
- kuinka huomioida lapsuuden aikaisen traumatisoitumisen vaikutuksia vanhemmuuteen

Omassa lapsuuden perheessä koettu varhainen traumatisoituminen joko henkisen tai fyysisen kaltoinkohtelun tai laiminlyönnin seurauksena aiheuttaa vanhemmuuteen ylimääräistä kuormitusta. Lapsen kanssa helposti aktivoituvat traumaoireet tekevät haasteelliseksi vastata lapsen tunne-elämän tarpeisiin johdonmukaisella tavalla. Vanhemmilla on kuitenkin usein voimakas pyrkimys tarjoa omille lapsilleen tukea ja turvaa tavoilla, joita vaille itse jäivät. Koulutuksen tavoitteena on jakaa käytännön tietoa ja taitoa, josta ammattilainen hyötyy työskennellessään lapsuuden perheissään pitkäaikaisesti traumatisoituneiden vanhempien kanssa.

Kuopio 26.1.17, Joensuu 27.1.17, Lappeenranta 31.1.17, Oulu 3.2.17, Helsinki 7.2.17, Kajaani 16.2.17, Tampere 17.2.17

LINKKI sisältöön


Vakavan traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito 2.-3.2.2017
  • Torstai 2.2.2017 Scandic Rovaniemi, "Vakavan varhaisen traumatisoitumisen ilmeneminen lapsuudessa ja nuoruudessa" / psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti (YET) Tuija Korhonen
  • Perjantai 3.2.2017 Lapin keskussairaalan luentosali, Rovaniemi, "Lapsuuden kiintymyssuhteissa tapahtuneen traumatisoitumisen seuraukset aikuisuudessa -kompleksinen PTSD ja dissosiaatiohäiriöt" /  psykologi, traumapsykoterapeutti (VET) Anne Suokas-Cunliffe
  • Hinta: 300 € /2pv ja 180 €/1pv + alv 24 %

Koulutuskokonaisuus antaa lisää ymmärrystä perheen sisäisen ylisukupolvisen traumatisoitumisen seurauksista lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa.


PSYYKKINEN TRAUMATISOITUMINEN -LUENTOSARJA 2017, Helsinki
Linkki koulutukseen. Ilmoittaudu

PSYYKKINEN TRAUMATISOITUMINEN -LUENTOSARJA 2017, Oulu
Linkki koulutukseen. Ilmoittaudu

KAUAN ODOTETTU TILAISUUS: Joanne Morris-Smith tulossa kouluttamaan lasten ja nuorten EMDR-terapeutteja!


EMDR LAPSET JA NUORET II-TASO 16.-17.2.2017, Helsinki. Hinta 430,- + alv 24% /2 pv

Osallistuminen edellyttää:
- EMDR-peruskoulutuksen I- ja II- taso sekä lasten ja nuorten EMDR I-taso  suoritettuna
- vähintään 3 x 2h lasten ja nuorten EMDR-työnohjausta ryhmässä tai 5 x 1 h yksilötyönohjausta / lasten ja nuorten EMDR-työnohjaaja Paula Pettersson

Lisää työnohjauksista: toimisto.helsinki@traumaterapiakeskus.com
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 16.2.2017 mennessä:   Ilmoittaudu

EMDR LAPSET JA NUORET, SYVENTÄVÄ PÄIVÄ 18.2.2017, Helsinki. Hinta 250,- + alv /1pv

- vähintään lasten ja nuorten EMDR I-tason suorittaneille
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.12.2016 mennessä:   Ilmoittaudu

Molemmat koulutukset tulkataan suomeksi (Kimmo Absetz).

Ilmoitathan selkeästi, mihin koulutukseen olet ilmoittautumassa  (oletko tulossa vain toiseen vaiko molempiin koulutuksiin?)
Ilmoittautumisessa tulee näkyä: nimi, ammattinimike, laskutusosoite ja yhteystiedot

Käytännön järjestelyt ja ilmoittautumiset myös: toimisto.helsinki@traumaterapiakeskus.com
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset: tuija.korhonen@traumaterapiakeskus.com


Konferenssi_2018.jpg


Traumapsykoterapeutit kilpailun ulkopuolella

Torstai 21.4.2016 - Anne Suokas-Cunliffe

Meneillään olevassa psykoterapioiden tarjouskilpailussaan HUS on sulkenut traumapsykoterapeutit kilpailun ulkopuolelle. Kilpailutuksessa annetaan mahdollisuus vain muiden terapiasuuntausten psykoterapeuteille trauman hoitoon, jos heillä on siihen lisäkoulutusta. Vaikeasti oireilevia potilaita ohjautuu omasta tahdostaan traumapsykoterapiaan runsain määrin. Aina se ei ole paras vaihtoehto. Traumapsykoterapeuttien sulkeminen pois kilpailutuksesta, jos se on reaktio tähän asiaan, ei osoita hyvää harkintaa. Olisi sen sijaan ensiarvoisen tärkeää kehittää yhteistyötä palveluntuottajien ja arvioitsijoiden välillä niin että hoidon kohdentuminen paranisi.

 Psykiatrisessa hoidossa olevista potilaista suurella osalla on lapsuuden traumakokemuksia. Kaikkien traumatisoituneiden hoidossa ei kuitenkaan traumanäkökulma ole ensisijainen, vaikka sen huomioonottamisesta saattaisi olla hyötyä. Esimerkiksi on paljon tutkimustietoa siitä, että skitsofrenia- ja persoonallisuushäiriödiagnoosin saaneet ovat monesti vakavasti perheessään traumatisoituneita. Monet traumatisoituneet haluavat traumapsykoterapiaan, jossa heidän kokemuksensa tulisivat näkyväksi. Ymmärrän, ettei traumapsykoterapiaa voida järjestää ratkaisuksi kaikkeen. Traumaperäisiin häiriöihin perehtyneen ammattilaisen tekemä arvio on tärkeä jo sen vuoksi, ettei oireita ylidiagnosoida.

Suomessa on psykiatrian alueita, joissa traumahäiriöitä diagnosoidaan ja ohjataan traumahoitoon vain ne potilaat, joilla on selkeästi traumaperäinen häiriö. Siellä ymmärretään, että epävakaille tarkoitettu DKT-hoito ei sovellu kompleksisesti traumatisoituneille dissosiaatiohäiriöisille, koska he eivät tunne omistavansa tunteitaan ja käyttäytymistään. Sen vuoksi DKT ja traumaperäisistä oireista kärsivien vakauttamisryhmät toimivat rinnakkain ja potilas ohjataan oikeaan hoitoon. Tällaista ryhmiin pohjautuvaa toimintamallia ei ole HUS:in alueella joten yksilötraumapsykoterapia on keskeinen osa traumaperäisistä häiriöistä kärsivien hoitoa.

 Vakavasti dissosiaatiohäiriöiset ja kompleksisesti traumatisoituneet hyötyvät traumapsykoterapiasta ja kuormittavat monella tavalla terveydenhuoltoa, jos heidän ongelmiinsa ei vastata.  Kolmen, neljän tai kuuden vuoden erityiskoulutuksen saaneet traumapsykoterapeutit osaavat arvioida ja hoitaa vakavia traumahäiriöitä. He auttavat potilaitaan selviämään traumalaukaisijoiden ja traumatakautumien kanssa ja vähitellen  sietämään vuorovaikutussuhdetta, jossa monesti traumatisoitunut puolustautuu rajulla oireilulla voimakkaita kiintymykseen  liittyviä tarpeitaan vastaan. Traumapsykoterapeutti auttaa traumatisoitunutta vääristyneiden havaintojen, aistien puutosten, jähmettymis- ja halvaantumisoireiden ja kouristuskohtausten kanssa. Traumapsykoterapeutti auttaa potilasta luomaan yhteyttä kaltoinkohtelijan sisäistykseen, joka aiheuttaa vakavimmat akuutit ongelmat itsensä vahingoittamisena ja äkillisinä somaattista tai psykiatrista sairaalahoitoa vaativina kriiseinä.  Traumapsykoterapeutti tietää, kuinka hitaasti menneisyyden traumatapahtumia on lähestyttävä ja kuinka keskeistä on vähentää ensin mielen sisäistä pelkoa traumaan kiinnittyneisiin osiin. Valitettavasti tämä traumaperäisiin oireisiin liittyvä tietotaitomäärä on niin laaja, ettei sitä ole helppoa sisällyttää muihin psykoterapiasuuntauksiin. Suomalaisilla traumapsykoterapeuteilla on psykoterapiakoulutuksen lisäksi huomattava määrä lisäkoulutusta kehotyöskentelyyn, työskentelyyn dissosiaatiorakenteen kanssa ja myös erilaisia fokusoituja traumanhoitomenetelmiä. On hämmästyttävää, ettei tämä tietotaitotaso kelpaa HUS:lle.

Traumaterapiakeskus on aina pyrkinyt lisäämään sekä julkisen terveydenhuollon että järjestöjen ymmärrystä traumaperäisistä häiriöistä.  Lähtöajatuksenamme on ollut, että psykiatriassa voitaisiin järjestää traumaperäisten häiriöiden vakauttava hoito vakauttamisryhmissä ja ryhmähoitoa tukevissa yksilötapaamisissa tehokkaasti ja potilaan oirekuvaa ymmärtäen. Tämä vaatii psykiatrialta kykyä riittävästi erotella traumaperäiset häiriöt muista häiriöistä. Ensi vuonna ilmestyvään ICD-luokitukseen  tulee kompleksisen traumatisoitumisen diagnoosi. Dissosiaatiohäiriöt ovat olleet diagnostiikassa jo pitkään. Vakavasti dissosiaatiosta kärsivien, ääniä kuulevien ja hallusinoivien nuorten potilaiden psykoterapeuttinen hoito on kiinni siitä, että heidän arvionsa on riittävän laaja, jotta dissosiaatiohäiriön voi erottaa skitsofreniasta.

Traumaperäisten häiriöiden ymmärtämisessä on meillä tässä maassa kaikilla paljon tehtävää ja sen vuoksi toivon, etteivät äkkinäiset rajaukset ja poissulkemiset lisää hallitsemattomia toimintoja kuten traumatisoitumisessa on tapana käydä.

4 kommenttia .